Cime di Medeglia - 04 Mar 2019 - 11:50

2.9°C

93.0%

1.9°C
QFE
868.2hPa
QNH
1010.3hPA

0.0mm

8.5Km/h

14.9Km/h

173.0°